Nowość!
Nie trać czasu w poczekalni!

Korzystaj z mKolejki,
gdy umówisz się na wizytę.

Nowość!
Nie trać czasu w poczekalni!

Korzystaj z mKolejki,
gdy umówisz się na wizytę.

Nowość!
Nie trać czasu w poczekalni!

Korzystaj z mKolejki,
gdy umówisz się na wizytę.

Nowość!
Nie trać czasu w poczekalni!

Korzystaj z mKolejki,
gdy umówisz się na wizytę.

Nowość!
Nie trać czasu w poczekalni!

Korzystaj z mKolejki,
gdy umówisz się na wizytę.

Nowość!
Nie trać czasu w poczekalni!

Informacje Medyczne - twoje dokumenty zdrowia zawsze pod ręką - na telefonie.

Aplikacja, która zapewnia sprawną i bezpieczna wymianę dokumentacji medycznej między pacjentem a jednostką medyczną.
Dzięki aplikacji mobilnej Informacje Medyczne, uzyskasz dostęp do dokumentacji opisującej Twoje leczenie w szpitalu lub przychodni. Bez potrzeby wizyty w placówce pobierzesz udostępnione informacje bezpośrednio na swój telefon. Wszystko z wysokim poziomem poufności gwarantowanym przez bezpieczne szyfrowanie komunikacji. Co więcej, będziesz mógł także udostępnić wybrane dokumenty swojemu lekarzowi jeszcze przed wizytą.
Dodatkowo zyskujesz możliwość zdalnego dostępu do e-rejestracji oraz tworzenia listy własnych jednostek medycznych, z których korzystasz.
Zapytaj swojego lekarza czy używa oprogramowania produkcji Asseco Poland S.A., które umożliwia komunikacje z system Informacje Medyczne.

Zalety aplikacji

Rozwiązanie Informacje Medyczne spełnia wymagania najnowszych regulacji dotyczących udostępniania informacji medycznych i zapewnia bezpieczeństwo zarówno na poziomie aplikacji mobilnej jak i na poziomie jednostek medycznych.

Wygodny interfejs

Prosty w obsłudze i konfigurowalny interfejs pozwala na szybki dostęp do wybranych funkcji.

Proste logowanie w e-Rejestracji

Uproszczenie procesu logowania do e-Rejestracji wielu jednostek medycznych.

Zawsze aktualne dane

Możliwość bieżącej aktualizacji danych z jednostek medycznych zapisanych w aplikacji.

Bezpieczeństwo

Pełne szyfrowanie komunikacji pomiędzy jednostką medyczna a aplikację mobilną. Bezpieczne składowanie informacji medycznych.

Rodzina

Możliwość zarządzania informacjami medycznymi osób bliskich pozostających pod nasza opieką.

Udostępnianie informacji o leczeniu

Bezpieczne przekazywanie informacji o leczeniu jeszcze przed wizytą u lekarza.

Już teraz możesz mieć dostęp do swoich informacji medycznych od ręki. Skontaktuj się ze swoją placówką zdrowia i zapytaj o aplikację:

Korzyści dla pacjenta

 • Szybki dostęp do wyników badań.
 • Aktualna dokumentacja po wizytach zawsze pod ręką.
 • Koniec problemów z zapamiętywaniem haseł do wielu e-rejestracji.
 • Możliwość przesłania do lekarza (jeszcze przed wizytą) dokumentów z innej jednostki medycznej lub dokumentów własnych.*
 • Zawsze aktualne dane jednostek medycznych.
 • Bezpieczeństwo przechowywania danych medycznych na prywatnym urządzeniu (szyfrowanie komunikacji, bezpieczne repozytorium).
 • Całkowicie bezpieczne i szyfrowane powiadomienia push wysyłane od Twojego lekarza w Twojej aplikacji mobilnej.*
 • Podgląd stanu kolejki do gabinetu i powiadomienia o zmianach.
zobacz więcej

*)Dostępne tylko w integracji z oprogramowaniem mMedica.

Korzyści dla lekarza

 • Aktualne dane jednostki medycznej na telefonie pacjenta pobierane bezpośrednio z systemów informatycznych placówek.
 • Bezpieczne udzielanie dostępu do danych medycznych bez angażowania personelu jednostki.
 • Możliwość lepszej realizacji wizyt przez wcześniejsze otrzymanie dokumentacji od pacjenta (na razie tylko w mMedica).
 • Funkcjonalności rozwiązania celują w wymagania projektów dofinansowywanych dotyczących poszerzania dostępności jednostek medycznych dla pacjenta.
 • Prowadzenie akcji informacyjnych poprzez komunikaty na urządzenia mobilne.
 • Efektywne zarządzanie poczekalnią i większy komfort pacjentów.
 • Ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w poczekalni.
zobacz więcej

Informacje Medyczne dla pacjentów w Toruniu

Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu już otrzymują wyniki badań i informacje o stanie zdrowia na swój telefon. Obejrzyj video-case z tego udanego wdrożenia aplikacji Informacje Medyczne.

Pobierz teraz

Sprawdź w swoim szpitalu lub przychodni czy wykorzystują rozwiązanie Informacje Medyczne od Asseco i pobierz już teraz wersję testową aplikacji.

Informacje o tworzeniu kont i przetwarzaniu danych

Aplikacja Informacje Medyczne nie umożliwia użytkownikom tworzenia konta użytkownika na żadnym z portali udostępnianych przez Asseco Poland S.A. ani na żadnym z portali dostarczanych przez Asseco jednostkom medycznym.

 

W inicjowanym z poziomu oprogramowania jednostki medycznej lub z poziomu eRejstracji udostępnianej przez jednostkę medyczna procesie autoryzacji/rejestracji do komunikacji aplikacji mobilnej Informacje Medyczne z oprogramowaniem jednostek medycznych tworzone jest powiązanie identyfikatora pacjenta (numer PESEL) z aplikacją mobilną pacjenta zainstalowaną na konkretnym urządzaniu mobilnym o konkretnym identyfikatorze technicznym. Żadne inne dane pozwalające na identyfikację użytkownika aplikacji mobilnej poprzez powiązanie jego numeru identyfikacyjnego z adresem, adresem e-mail, numerem telefonu lub innymi danymi nie są przechowywane na serwerach komunikacyjnych rozwiązania Informacje Medyczne. Powiązanie to jest przechowywane na serwerze komunikacyjnym do czasu wyrejestrowania aplikacji/użytkownika z systemu Informacje Medyczne (funkcjonalność dostępna dla użytkownika aplikacji mobilnej z poziomu jej MENU) lub do czasu wyrejestrowania aplikacji/użytkownika z systemu Informacje Medyczne wykonywanego przez operatorów systemów informatycznych jednostek medycznych na zgłoszenie użytkownika (jednostki przy współudziale których dokonana była autoryzacja do komunikacja). Dostęp do serwera komunikacyjnego posiada wskazana grupa uprawnionych administratorów. Dostęp ten jest ograniczony do funkcji związanych z administracją wskazanymi serwerami.

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie polityki prywatności, bezpieczeństwa danych zostały opisane w regulaminie aplikacji mobilnej (akceptowany przez użytkownika i dostępny z poziomu aplikacji mobilnej) i powiązanych z nim dokumentach. Informacje opisujące polityki prywatności i zasady bezpieczeństwa danych w jednostkach medycznych, w których użytkownik inicjował proces autoryzacji do komunikacji z aplikacją mobilną Informacje Medyczne dostępne są w tych jednostkach medycznych.

 

Zgodnie z regulaminem ( § 7 pkt. 1) Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przy użyciu Aplikacji Informacje Medyczne, w tym przekazanych dobrowolnie w trakcie procesu Rejestracji/Uwierzytelniania, o którym mowa w § 5, jest Podmiot Leczniczy, który dokonuje Rejestracji/Uwierzytelnienia, a podmiotem przetwarzającym jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów.”